צ'רקסיה טאיימס - מי אנחנוהמידע שמפורסם בצ'רקסיה טאיימס רובו ממקורות רשמיים כמו אתרי אינטרנט ממשלתיים וכן סוכניות ידיעות עצמאיות או עיתונאים עצמאיים ואי לכך המידע שמפורסם הוא באחריות מקורות אלה וכן אינם מהווים הבעת דיעה או עמדה של צ'רקסיה טאיימס.

צ'רקסיה טאיימס עובדת על פי עקרונות הדמוקרטיה כמו חופש הביטוי ומשתדלת לפרסם את מגוון הידיעות והדיעות שיש בחברה.