ממשלת ישראל אישרה את התכנית לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים

הממשלה אישרה היום את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לחלקה הראשון של תוכנית החומש ליישובים הדרוזים והצ'רקסים בהיקף של כ- 185 מיליון שקלים, זאת על מנת לשמור על רצף והמשך הפעלת תוכניות הפיתוח של היישובים ולתת מענה לצרכים מידיים.
לצד זאת מובאת לידיעת הממשלה, בנספח המצורף להחלטה זו, תוכנית רב שנתית בהיקף של למעלה מ-2 מיליארד שקלים כפי שגובשה במלואה על ידי גורמי המקצוע, עוד בטרם תחילת מערכת הבחירות, ואשר אותה ניתן יהיה להביא לפני הממשלה החדשה לאישורה.

בפתח ישיבת הממשלה התייחס ראש הממשלה נתניהו לתוכנית ואמר: "הממשלה תדון היום גם בתוכנית חומש לסיוע ליישובים הדרוזים והצ'רקסים. נפגשתי לפני ימים אחדים עם נציגי היישובים והקהילה הדרוזית, בראשות השיח' מואפק טריף. אמרתי לו שאנחנו מביאים את התוכנית הזו. זו תכנית רבת היקף בנושא תשתיות, תעסוקה, חינוך ובנושאים רבים אחרים והיא באה על מנת לעשות שני דברים: ראשית, לצמצם פערים באוכלוסייה זו אל מול כלל האוכלוסייה, ושנית, גם להביע הערכה לתפקיד הייחודי שממלאים שוטרים וחיילים דרוזים וצ'רקסים, שהם בשר מבשרנו, נלחמים וגם נופלים על הגנת עמנו. אני חושב שזו אחת הדרכים להביע את ההערכה הזו". 

הממשלה החליטה לאשר העלאת שיעור הסבסוד לפיתוח מגרשים לחיילים משוחררים מ-75% ל-90% מעלויות הפיתוח בהמשך לסיכום מיולי האחרון בין משרד האוצר, משרד הבינוי ורשות מקרקעי ישראל.
ההחלטה כוללת הקצאה של 9.5 מיליון שקלים להפעלת מרכזי הכוון תעסוקתי, ולסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, 5 מיליון שקלים לפיתוח ענף התיירות ביישובים הדרוזים והצ'רקסים, בהם פועלים כיום כ- 700 צימרים. בתחום הבינוי כוללת התוכנית השלמת תכניות מתאר ותוכניות מפורטות, סבסוד עלויות פיתוח לחיילים משוחררים, ובינוי מוסדות ציבור. בתחום התחבורה, כוללת התוכנית השקעה בכבישים פנימיים ובין-עירוניים ופעילות בתחום הבטיחות בדרכים בסך כולל של 52 מלש"ח. עוד כוללת התוכנית המשך תגבור חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי בהיקף של 45 מלש"ח, תגבור שירותי רווחה, שיקום חברתי והרחבת פרויקט עיר ללא אלימות, במסגרתה יפרסו כבר השנה אמצעים טכנולוגיים ביישובי התוכנית.
תשתיות נוספות שיקודמו הן שילוט רחובות ופרויקטיBOT  לטובת פעולות של התייעלות אנרגטית שיחסכו לרשויות עלויות תפעול שוטפות, ויפנו כסף לטובת פעולות רווחה ותפעול של הרשויות. עוד כוללת התוכנית הקמה של בתי יד לבנים בישובים עוספיא, ירכא ובית ג'ן. 

האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית בישראל מונה כ-134,000 אזרחים. היישובים הנכללים בתוכנית הינם: אבו סנאן, בית ג'ן, ג'וליס, דאלית אל-כרמל, חורפיש, יאנוח-ג'ת, ירכא, כסרא-סמיע, כפר כמא, מגאר, סאג'ור, עין אל-אסד, עספיא, פקיעין, ראמה, ריחאנייה.

התוכנית מהווה חלק ראשון מתוכנית חומש רחבה בהרבה שגיבש מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר בחצי השנה האחרונה. התוכנית הינה תכנית בין-משרדית וכוללת פעולות בתחומיהם של משרדי ראש הממשלה, האוצר, החינוך, הכלכלה, הבינוי, התחבורה, התשתיות, התיירות, הרווחה, הפנים, ביטחון הפנים, הבריאות, החקלאות ופיתוח הנגב והגליל. על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה ובשל הקדמת הבחירות, חלקה השני של התכנית לשנים 2016-2019, יובא לאישור הממשלה ה-34 עם כינונה.