יום האבל והזיכרון לרצח העם הצ'רקסי - 21.05.2015 (תמונות)


יום האבל והזיכרון לרצח העם הצ'רקסי - 21.05.2015

יום האבל והזיכרון לרצח העם הצ'רקסי 
קברדינו-בלקריה
נאלצ'יק

אדיגאיה
מאיקופ
אדיגיסק
קושחאבל

קראשאייבו-צ'רקסיה

שפסוגיהטורקיה
איסטנבול


קאפקין

ירדן
עמאן

ארצות הברית
ניו-יורק

ישראל
כפר כמא