יום אבל וזכרון לרצח העם הצ'רקסי


21.05.2022 - יום אבל וזכרון לרצח העם הצ'רקסי 
 - 1763 - 1864

Налщыч


Мыекъуапэ


Черкесск


Щапсыгъэ


Истамбыл


Самсун


Амман


Америка


Израил