שינויים בחוק המקשים את חזרתם של הצ'רקסים למולדת


ב-1 לינואר 2015 ייכנסו לתוקפם השינויים שהוכנסו בחוק "המעמד המשפטי של אזרחים זרים בפדרציה הרוסית". השינוי נבולט שהוכנס בחוק הזה הוא בסעיף 15 האומר כי כל אזרח זר שיירצה לשהות בפדרציה הרוסית לתקופה בלתי מוגבלת  חייב לדעת את השפה הרוסית, היסטוריה של רוסיה והחוקים של הפדרציה הרוסית. החוק אינו מדבר על אזרחים זרים שבאים לרוסיה למטרות טיול אלא על אזרחים זרים שרוצים לחיות ברוסיה באופן קבוע וכן אלה שרוצים לעבוד בתוך רוסיה.

אישורי השהייה שניתנים ברוסיה מחולקים לכמה קטיגוריות, אישור שהייה לעבודה שניתנת לתקופה של שנה, אישור שהייה זמני שניתנת לשלוש שנים ואישור שהייה קבוע לחמש שנים ועל כל אלה חלה סעיף 15 וכל אזרח זר שייבקש אחד האישורים האלה ייצטרך לעשות מבחן על ידיעת השפה הרוסית, היסטוריה והחוקים של רוסיה. המבחן ייאורגן על ידי וועדה מיוחדת של משרד הפנים של רוסיה אשר משרדיה נמצאים בכל המחוזות של רוסיה. וועדה זאת היא שתיקבע אם לתת אישור שהייה או לא.

תנאים אלה חלים גם על אזרחים זרים שמבקשים לקבל אזרחות רוסית וכן עליהם לוותר על האזרחות השנייה שיש להם ממדינה אחרת.

משמעות השינויים האלה לגבי הצ'רקסים שרוצים לחזור למולדתם בצ'רקסיה (קווקז) הוא שהם יצטרכו ללמוד את השפה הרוסית, היסטוריה והחוקים של רוסיה עוד לפני הגעתם לרוסיה, בארצות שבהם הם חיים.

ברור מאוד כי ממשלת רוסיה אינה מעוניינת בחזרתם של הצ'רקסים למולדתם ההיסטורית ואת זה אפשר לראות לא רק בשינויים שנעשו בחוק הנ"ל אלא גם במספרים האלה:
בשלוש שנות המלחמה בסוריה יצאו מהמדינה הזאת כ- 20 אלף פליטים צ'רקסים ומתוכם רק 1500 איש הצליחו להיכנס לשטחה של הפדרציה הרוסית לעומת זאת בתוך כמה חודשי המלחמה באוקראינה מהמדינה הזאת הגיעו לרוסיה יותר מ- 800 אלף אזרחים אוקראיינים אשר רובם מבחינה איתנית הם רוסים.