רפובליקה קברדינו-בלקריה

הר אלברוז - 5562 

נאלצ'ק הבירה

מפלי צ'יגים


הר אלברוסהאגם הירוק