אוקראינה: כתובות אנטישמיות על בית הכנסת בעיר צ'רקסי


כתובות נאצה קשות התגלו על בית הכנסת במרכז העיר צ'רקסי שבאוקראינה, וגרמו לזעזוע כבד בקרב יהודי העיר. המשטרה המקומית פתחה בחקירה לאחר שעל בית הכנסת רוסס, "להרוג את היהודים". בנוסף רוסס על מבנה סמוך "היהודים סיפחו את אוקראינה"  כתובות אנטישמיות

כתובות נאצה קשות התגלו על בית הכנסת במרכז העיר צ'רקסי שבאוקראינה, וגרמו לזעזוע כבד בקרב יהודי העיר. המשטרה המקומית פתחה בחקירה לאחר שעל בית הכנסת רוסס, "להרוג את היהודים". בנוסף רוסס על מבנה סמוך "היהודים סיפחו את אוקראינה".

הקהילה היהודית בעיר נוסדה לפני מאות שנים. הקהילה שגשגה, ובשנת תר"ע נמנו בעיר כ־ 13,000 יהודים, כ־ 30% מהאוכלוסיה. באותה תקופה היתה בעיר מרפאה יהודית, 13
בתי כנסת, תלמוד תורה ובית ספר יהודי. לאחר השתלטות הקומוניסטים על העיר, נסגרו בה בהדרגה כל המוסדות היהודים.

בזמן הכיבוש הגרמני, במהלך מלחמת העולם השניה, הוטלו על יהודי העיר, שלא הספיקו להימלט ממנה, גזירות שונות, ובהן חובת ביצוע עבודות כפיה וחובת ענידת סרט זרוע. בשנת תש"א רוכזו כולם בידי המשטרה האוקראינית בגטו שהוקם בעיר. חודש לאחר מכן נורו למעלה מ־ 300 מיהודי הגטו, ובחודשים שלאחר מכן חוסל הגטו בהדרגתיות, תוך רצח שארית יושביו.

בשנת תשנ"ט חודשה הפעילות היהודית בעיר, ונפתח בה מרכז קהילתי. מאוחר יותר נפתח מחדש בית הכנסת המ־ומי בראשות שליח חב"ד ורב העיר, הרב דב אקסלרוד.