שני צ'רקסים מקוניטרה וחלב נבחרו לפרלמנט של סוריה

ג'אנסית קאזאן

נג'דה אנזור

בבחירות לפרלמנט של סוריה שנערכו ה-13 באפריל ואשר תוצאותיו הסופיות פורסמו ב-16 באפריל נבחרו לפרלמנט שני חברים צ'רקסים. ג'אנסית קאזאן ממחוז קוניטרה ונג'דה אנזור ממחוז חלב.

בבחירות לפרלמנט הסורי השתתפו כ-5 מליון ו- 85 אלף איש מתוך 8 מליון ן-834 אלף בעלי זכות הבחירה. בפרלמנט יהיו 250 חברים.

האופוזיציה הסורית לא הכירה בהחירות האלה ותיארו אותה כבדיחה.