מועצת תאום של הפעילים הצ'רקסים התחילה את עבודתה בצ'רקסיה


ב-9 במרס ארגונים צ'רקסיים וכן פעילים צ'רקסיים עצמאיים משלוש הרפובליקות הצ'רקסיות בקווקז: אדיגאיה, קברדינו-בלקריה וקראשאיבו-צ'רקסיה באסיפה שהיה להם בעיר צ'רקיסק החליטו להקים מועצת תאום של הפעילים הצ'רקסיים.

מטרות המועצה כפי שפורסמו באתר של המועצה הן:
- עבודה בשמירה וחיזוק מעמדם של הרפובליקות הצ'רקסיות.
- עבודה על הכרה של רוסיה ושל העולם בהשמדת העם הצ'רקסי שבוצע על ידי האמפריה הרוסית במאה ה-19.
- עבודה בחיזוק השפה הצ'רקסית בתחומי לימוד, שימוש ופיתוח. 
- עבודה בנושא חזרתם של הצ'רקסים למולדתם.
- עבודה בקרב הצ'רקסים של הקווקז באמוץ השם האתני של הצ'רקסים: בשפות זרות "צ'רקסי" בשפת האם "אדיגה".

המועצה תתכנס כל שלושה חודשים, כל פעם באחת מערי הבירה של הרפובליקות הצ'רקסיות וכן תתאם את פעולותיה באופן שבועי דרך ישיבות אונליין באינטרנט.