ראשון לאוגוסט - יום התמיכה והסיוע לצ'רקסים בסוריה

פנייה אל הארגונים הצ'רקסיים והקווקזיים

עברה יותר משנה מאז החלה החמרת המצב בסוריה. אין ,בינתיים, סימנים כלשהם המעידים על התייצבות המצב בארץ. המלחמה והמאבק בין הצדדים נמשכים. רבים נפלו במלחמות האלה וביניהם לא מעט צ'רקסים. מצבם הכלכלי של הצ'רקסים הולך ומחמיר כל יום. אלפי צ'רקסים ביקשו מן הפדרציה הרוסית ומן הרפובליקות הצ'רקסיות לסייע להם לשוב אל מולדתם.

עד עתה חזרו קרוב ל-350 איש למולדת. הממשלות וארגונים רבים עשו מאמצים גדולים לסייע לחוזרים להיקלט במולדת. חובת כל הארגונים הצ'רקסיים בעולם ליטול חלק בסיוע ובעזרה לצ'רקסים השבים. חובה זו נובעת מחובתם המוסרית והלאומית לעזור לאחיהם ואחיותיהם העוברים נסיבות קשות מאוד.

ראשון לאוגוסט כל שנה נקבע במולדת כ-"יום השבים".לרגל היום הזה הננו מבקשים השנה מכל הארגונים הצ'רקסיים והקווקזיים בעולם להשתתף באירועים הנערכים ולהגיש סיוע לצ'רקסים בסוריה.

הננו פונים אליכם בכל מקום ומבקשים כי תערכו ביום זה כנסים ומפגשים רבי משתתפים כדי לאסוף תרומות ולקיים פעילויות אחרות לתמוך בצ'רקסים מסוריה החפצים לשוב למולדתנו. הרינו מציעים כי כל קהילה צ'רקסית תקים מרכז הפועל יום-יום אשר תספק מידע ותאסוף תרומות לעזור לצ'רקסים בסוריה.

בכל ההוקרה וההערכה מקבוצת היוזמה לתמיכה בצ'רקסים בסוריה

שומאחוב אשמז, נאלצ'יק, רפובליקה קברדינו-בלקריה

בגאנה עלי, מאיקוף, רפובליקה אדיגאיה

חאכו נארת, צ'ורום, תורקיה

אברג אנעאם, מינכן, גרמניה

פשידאתקו נאורז, עמאן, ירדן

תחאוכו נאת, כפר-קמא, ישראל

חתוקאי קובן, ברוקסל, בלגיה