21 במרץ 2015 - ראש השנה החדשה אצל הצ'רקסים


על פי המסורת הצ'רקסית הקדומה ה- 21 במרץ הוא ראש השנה החדשה. ביום הזה משתווים אורך היום ואורך הלילה ולמחרת היום מתחיל להיות ארוך יותר מהלילה. הצ'רקסים שהיו קשורים מאוד לטבע ראו ביום הזה ככניסת עונת האביב וכתחילתו של חיים חדשים.  את היום הזה היו חוגגים בארועים מגוונים. 

מסורת זו של חג ראש השנה הופסק לאחר כיבושה של מדינת צ'רקסיה על ידי האמפריה הרוסית וגירושם של הצ'רקסים ממדינתם בשנת 1864 . 

לפני עשר שנים הצ'רקסים במולדת התחילו לחגוג את היום הזה מחדש. 


ראש השנה החדשה במאיקופ, בירת רפובליקה אדיגאיה. (2015)


  ראש השנה החדשה בנאלצ'יק, בירת רפובליקה קברדינו-בלקריה (2011)