קדירוב הורה לאנשיו לפתוח באש על כל כוח שיפעל בצ'צ'ניה בלי הסכמתונשיא רפובליקה צ'צ'ניה רמזאן קדירוב הורה לכוחות הבטחון של צ'צ'ניה לפתוח באש על כל כח שיפעל ברפובליקה בלי הסכמתו. דבריו של קדירוב פורסמו בשבוע שעבר בהודעה באתר הרשמי של ממשלת צ'צ'ניה .

 התגובה החריפה של קדירוב באה בעקבות הריגתו של תושב צ'צ'ניה על ידי כוחות הבטחון של מחוז סטברופול אשר פעלו בשטח צ'צ'ניה ב-19 באפריל בלי תיאום עם ממשלת צ'צ'ניה.

אירוע זה עלול להוביל לקרע ביחסים בין קדירוב והקרמלין.