כפר כמא באתר חדשות ארכיאולוגיות, חפירות וסקרים בישראל


עדנה דללי-עמוס  19/06/2014 

בחודש אוקטובר 2011 נערכה חפירת הצלה בכפר כמא (הרשאה מס' 6282-A; נ"צ 24178-80/73628-31), לאחר שנחשפו שרידים עתיקים במהלך בניית בית מגורים. החפירה, מטעם רשות העתיקות, נוהלה על ידי ע' עמוס, בסיוע י' לבן (מנהלה), מ' קאהן (מדידות ושרטוט), ח' טחן (ציור ממצא), י' גורין-רוזן (זכוכית) וג' ביכובסקי (נומיסמטיקה).

כפר כמא נמצא במזרח הגליל התחתון, סמוך לבקעת יבנאל. נפתח ריבוע חפירה אחד במדרון הדרומי-מזרחי של הגבעה שעליה שוכן גרעין הכפר. נחשף קטע מדרך סלולה בכיוון מזרח–מערב, המתוארכת לתקופה האומיית. בעבר נערכו בכפר חפירות, ובהן התגלו ממצאים למן תקופת הברונזה הביניימית ועד לתקופה העות'מאנית (סאריסלו 1963; צורי 1969; מוקארי 2004; קובלו-פארן 2005; שיאון 2006; עמוס 2008; יפה 2011).

התגלה קטע של דרך סלולה (L6; איורים 1–3), הנתחמת משני צדיה בקירות מקבילים (W8 ,W2), המרוחקים 2.1 מ' זה מזה. הדרך עשויה מגיר כתוש מעורב באבנים קטנות וחרסים, והיא משופעת למזרח. קיר 2 (9 מ' אורך חשיפה) הושתת על משטח סלע גיר, המשתפל מצפון לדרום (איור 4). הפן הדרומי של הקיר נבנה מאבני בזלת גדולות, ואילו הפן הצפוני נבנה באבני גוויל קטנות; האבנים לוכדו בחומר מליטה לבן. קיר 8 נהרס פרט לשתי אבנים שהשתמרו ממנו בדרום-מזרח הריבוע. הן הושתתו על אדמה ובולדרים מכיוון שהסלע במקום נמוך. נראה שהקיר נסחף במדרון לכיוון דרום, אך התוואי שלו ניכר צמוד לקטע הדרך שהשתמר.

מתחת לדרךהתגלו שני מטבעות (L9; ר"ע 142154, 142155) מהתקופה האומיית פוסט רפורמה (697–750 לסה"נ). על הדרך ומתחתיה התגלו חרסים המתוארכים לתקופה האומיית (המאות הז'–הח' לסה"נ), ובהם קדרה (איור 8:5), מחבת (איור 9:5), מכסה (איור 10:5) וקנקנים (איור 11:5–13). בלוקוסים מעורבים בחפירה התגלו שברי כלי חרס מהתקופות הרומית והביזנטית (המאות הד'–הה' לסה"נ), ובהם קערות מטיפוס LRC (איור 1:5–3), קערות מטיפוס CRS (איור 4:5–6) וסיר בישול (איור 7:5). עוד התגלו בלוקוסים מעורבים שברי כלי זכוכית, המתוארכים לשלהי התקופה הביזנטית ולתקופה האומיית (מסוף המאה הו' ועד למאה הח' לסה"נ), פרט לשבר אחד המתוארך לשלהי התקופה הרומית.

בחפירה נחשפה דרך סלולה ורחבה, תחומה בשני קירות,העולה אל הכפר מכיוון מזרח. היא מתוארכת על פי המטבעות והחרסים לתקופה האומיית (אמצע המאה הח' לסה"נ). נראה כי הייתה זו דרך ראשית, והיא מלמדת אולי על חשיבותו של היישוב בתקופה זו.

יפה ג"ב 2011. כפר כמא. חדשות ארכיאולוגיות 123.  
מוקארי ע' 2004. כפר כמא. חדשות ארכיאולוגיות 116.
סאריסלו א' 1963. כפר כמא, כנסייה או מנזר מהמאה הו' לסה"נ. חדשות ארכיאולוגיות ז:15.
עמוס ע' 2008. כפר כמא. חדשות ארכיאולוגיות 120
צורי נ' 1969. כפר כמא. חדשות ארכיאולוגיות כח–כט:8.
קובלו-פארן ק' 2005. כפר כמא. חדשות ארכיאולוגיות 117.
שיאון ד' 2006. כפר כמא. חדשות ארכיאולוגיות 118