ממשלת ישראל הקצתה 200 מיליון שקל לפיתוח היישובים הצ'רקסיים והדרוזים


ביום ראשון, 29 בדצמבר, ממשלת ישראל אישרה תוכנית לפיתוח וחיזוק היישובים הדרוזים והצ'רקסים בשנת 2020, הוקצו 200 מיליון שקל (57 מיליון 695,800 דולר אמריקאי) למטרות אלה.

לאחר ההצבעה בנושא זה ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הפיתוח האזורי צחי אנגבי נפגשו עם נציגי הדרוזים והצ'רקסים, והודיעו להם על ההחלטה שהתקבלה, וכן את פרטי התוכנית שאושרה.

באוקטובר השנה דווח כי 185 מיליון (תקציב) מתקציב משרד החינוך ילכו למימון מערכת החינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, לחיזוק מערכת החינוך ביישובים בדואים, דרוזים וצ'רקסים. הכספים שהוקצו ב -29 בדצמבר אינם קשורים לחלק זה של המימון.