מאז תחילת ההתקוממות בסוריה חזרו למולדת מעל 1400 צ'רקסים

מאז תחילת ההתקוממות בסוריה חזרו משם למולדת הצ'רקסית כ- 1400 צ'רקסים.מעל 700 איש חזרו לרפובליקה קברדינו-בלקריה, 600 איש חזרו לרפובליקה אדיגאיה 50 איש חזרו לרפובליקה קראצ'איבו-צ'רקסיה. 


משרדי הממשלה של שלוש הרפובליקות הצ'רקסיות ביחד עם ארגוני התמיכה בחוזרים פרת בנאלצ'יק דאר במאיקוף ואדיגה ח'אסה
בצ'רקיסק מטפלים בקליטתם של החוזרים למולדת