חג חדש בקברדינו בלקריה - יום האדיגה


הדובר הרשמי של נשיא קברדינו-בלקריה דיווח כי הנשיא יורי קוקוב הוציא צו-תקנה על חג חדש ברפובליקה - יום האדיגה

בטקסט של התקנה נכתב "בגלל בקשות רבות של תושבי קברדינו-בלקריה ובגלל רצונם של הארגונים האדיגיים (הצ'רקסיים) החלטתי להכריז על היום של ה- 20 לספטמבר כחג יום האדיגה 

יום זה יהיה יום חופש לכל תושבי הקפובליקה. התקנה נכנסה לתוקף ממועד החתימה