הפסיקו את פעילותה של "איקו ואחתא"בית המשפט העליון של רפובליקה אדיגאיה הוציא החלטה בהפסקת פעילותה של ארגון איכות הסביבה בצפון הקווקז "איקו ואחתא". על פי בית המשפט הארגון לא עמד בדרישות החוק בדיווחיה על הפעילות שלה. הארגון רשום באדיגאיה. חברי הארגון הצהירו כי יערערו על החלטה בבית המשפט העליון של הפדרציה הרוסית. יש לומר כי "איקו ואחתא" הוא כמעט הארגון היחידי שנשאר בצפון הקווקז שניאבק באומץ נגד השלטונות ובמיוחד הוא נאבק נגד קיומה של אולימפיאדת החורף בעיר סוצ'י. חבר מרכזי של הארגון ויקטור ויטישקו כבר כמה חודשים נמצא במעצר באחד מבתי הכלא במחוז קראסנודאר.