תמונות מהפסטיבל הצ'רקסי בכפר כמא שנת 2015

צילום: אסלאן אבגנה

תמונות (פייסבוק) מהפסטיבל הצ'רקסי בכפר כמא שנת 2015 

צילום: הרון בלאנגבץ


צילום: אסלאן אבגנה