הארגון הצ'רקסי לחזרה למולדת תתחיל לתמוך בחוזרים למולדת


הארגון הצ'רקסי לחזרה למולדת שהינה ארגון עולמי ומרכזה בקנדה פירסמה הודעה באתר האינטרנט שלה ובה נכתב כי צ'רקסים שחזרו למולדת הצ'רקסית יכולים לפנות לארגון בבקשה לקבל תמיכה כספית להקמת עסק קטן. על המבקשים לציין במכתב הבקשה את שם הפרויקט, העלות הראשונית של הפרויקט, עלות תפעול שנתית והתשואה השנתית שצפויה מהפרויקט.

בסוף ההודעה נכתב בי הוועדה הכלכלית של הארגון תבדוק את הבקשות ותחליט על פי הכדאיות של הפרויקטים המוצעים.
את הבקשות אפשר לשלוח לדואר האלקטרוני הזה:
info@circassianrepatriation.com

נזכיר כי הארגון הצ'רקסי לחזרה למולדת הוקם לפני שנה בקנדה. יש בה חברים מ-15  מדינות בעולם. על פי התקנון של הארגון לכל צ'רקסי יש זכות להיות חבר בארגון ולהיבחר בכל התפקידים שיש בארגון.