באדיגאיה נפתחה תערוכה של "הקדירה הקדושה של הנארתים"


בתחילת חודש יולי בעיר מאיקופ, בירת רפובליקה אדיגאיה, נפתחה תערוכה של "הקדירה הקדושה של הנארתים". תערוכה זו נפתחה לציון החזרתו של קדירה בת אלפיים וחמש מאות שנה למאיקופ. קדירה קדומה זאת שמשקלה כ-300 קג נמצאה בחפירות שנערכו בכפר הצ'רקסי אולאפ שבאדיגאיה בשנת 1982. הקדירה נלקחה אז למוסקבה והייתה מוצגת באחד המוזיאונים של העיר למשך 37 שנה.

באגדות הצ'רקסיות "סיפורי הנארתים" מוזכר לא פעם על קדירה גדולה שהנארתים השתמשו בה.

הקדירה מוצגת במוזיאון במאיקופ, סניף צפון הקווקז של המוזיאון הממלכתי לאמנות מזרחית.